Σειρά Βιβλίων Μάρκετινγκ

Η σειρά Μάρκετινγκ του εκδοτικού οίκου Rosili περιλαμβάνει βιβλία που καλύπτουν τις αρχές, τις στρατηγικές, τις δραστηριότητες Μάρκετινγκ, καθώς και ειδικά θέματα Μάρκετινγκ, όπως Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, Βιομηχανικό Μάρκετινγκ